Velkommen

Velkommen!

Velkommen til denne nettsiden.

Geoconsult og det russiske teknologiselskapet OOO ResCom går sammen om et nytt selskap som skal tilby tjenester for subseaoppdrag på russisk sektor. Selskapene har signert en intensjonsavtale om etablering av et sameid selskap i russland. Selskapet skal tilby offshore-subsea tjenester i Russland.

la oss starte. Oppdragene varierte fra å fjerne uønskede objekter, ca. 6000 av totalt 15 000 identifiserte objekter, til å sette ut motvekter når rørledningene legges på plass. En motvekt legges for å sikre at røret bøyes riktig og blir liggende i riktig posisjon. – Vi heiste og tok opp igjen alle understøttelsene til de hydroakustiske transponderne som ble brukt for posisjonering. I tillegg var vi også moderfartøy for undervannsgravemaskinen Spider. Geoconsult hører i dag under DOF Subsea ASA. DOF gruppen disponerer til sammen 24 fartøyer med i alt 23 fjernstyrte undervannsroboter pluss en Hugin 3000 AUV for inspeksjon og kartlegging. Største operasjonsdyp er 4000 meter.

Om oss

Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her

ss.

aa.

aa.

More Info.